Open Sollicitatie

Open Solicitatie

Hebben wij op dit moment geen passende vacature voor je maar wil je wel graag bij Indorama werken? Stuur ons dan jouw CV en motivatiebrief. Je ontvangt van ons dan een bevestiging en het verzoek om schriftelijk (via email) toestemming te geven om jouw sollicitatie gedurende drie maanden te bewaren. Indien er in deze periode een passende vacature is, nemen wij contact met je op.

Meld je aan

  Kom werken bij ons als Open Sollicitatie

   E&I technician


   De functie:

   Bijdragen aan het in goede staat brengen en houden van installaties en apparatuur op elektrisch & instrumenteel gebied, zodanig dat opdrachten tijdig en in overeenstemming met vereiste specificaties worden uitgevoerd en de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

   De taken:

   • in goede staat brengen en houden van installaties en apparatuur op elektrisch, instrumentatie, radioactief, besturings- (DCS &PLC) en analytisch gebied;
   • uitvoeren van reparatie-, storings-, onderhouds-, modificatie- , kalibratie-, interlocktesten en (beperkte) nieuwbouwwerkzaamheden op E, I, Besturing, R.A & Analytisch gebied aan de productie- en utiliteitsinstallaties/-apparatuur aan de hand van;
   • lopen van inspectierondes in de installaties en controleren van installatie/apparatuur op goede werking en veiligheid;
   • uitvoeren van (predicatieve, preventieve en curatieve) onderhoudswerkzaamheden;
   • lokaliseren en analyseren van storingen aan de hand van storingsmeldingen en informatie van (productie-)afdelingen, dan wel op grond van tijdens rondes gedane waarnemingen, daarbij raadplegen van schema’s, handboeken (Engels);
   • beoordelen van de aard en omvang van storingen en bepalen van aanpak en werkwijze en daarbij nagaan van mogelijke persoonlijke en/of procesrisico’s;
   • uitvoeren van noodmaatregelen/reparaties en zo nodig informeren van externe servicebedrijven inzake gelokaliseerde storingen e.d.;
   • registreren en rapporteren van technische gegevens inzake de installaties, bevindingen van controlerondes en uitgevoerde werkzaamheden, zowel op papier als in de betreffende computersystemen;
   • het schakelen van hoogspanningstransformatoren volgens een van tevoren geschreven schakelbrief en het veiligstellen van deze transformatoren en installaties volgens de vastgestelde richtlijnen. (afschakelen, vrij schakelen en af-aarden);
   • het testen van interlocks in een draaiende fabriek waarbij met grote bedachtzaamheid gewerkt dient te worden om uitval en veiligheid te kunnen uitsluiten c.q. waarborgen;
   • uitvoeren van mechanische werkzaamheden aan productie- en utiliteitsinstallaties en apparatuur;
   • reserveren c.q. bestellen van materialen, opmeten van installaties;
   • uitvoeren van meerdere administratieve taken voor de maintenance afdeling;
   • uitvoeren van opdrachten in vaktechnische zin door geven van aanwijzingen en instructies aan toegevoegd personeel van derden;
   • uitoefenen van toezicht opdat opdrachten vaktechnisch en naar behoren worden uitgevoerd;
   • in acht nemen en naleven van bedrijfs-, milieu-, ISO- en Arbo-voorschriften/-instructies; uitdragen van het bedrijfsveiligheidsbeleid en melden van afwijkende veiligheidssituaties en onveilig gedrag;
   • veiligstellen van installatie op hoog- en laagspanning, radioactief en instrumentatie gebied.


    Het profiel:

   • MTS E of vergelijkbaar;
   • minimaal 2-5 jaar relevante werkervaring
   • in bezit van Basisveiligheid;
   • goede communicatieve en sociale vaardigheden;
   • proactief zijn en een teamgeest hebben;
   • bereidheid tot het lopen van consignatie;
   • goede samenwerking met andere teams en andere afdelingen;
   • goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
   • goede beheersing MS office (Word, Excel, Outlook);
   • hoge mate van zelfstandigheid en goed inschattingsvermogen.


    Vanuit Indorama Ventures mag je rekenen op:

    • een interessante, uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke functie;
    • een team jonge, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers in een informele werksfeer;
    • ruimte voor eigen ideeën, initiatieven en de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen;
    • een internationale en dynamische werkomgeving;
    • uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand, jaarlijks een gegarandeerde bonus, een zeer goede pensioenregeling,alternatieve        werkroosters (4*9 en 9*9) en collectieve verzekeringen tegen gunstige condities.

    Wij accepteren geen ongevraagde sollicitaties of CV’s van bureaus. Acquisitie in de breedste zin van het woord stellen wij niet op prijs. 

   Kom werken bij ons als E&I technician